About Us

การบริการรถพยาบาล ( ติดต่อใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง )
การบริการรถพยาบาล ( ตลอด 24 ชั่วโมง )
บริการรับ - ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย รับผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยหาแพทย์ตามใบนัด ผู้ป่วยฟอกไตตามแพทย์นัด รับดูแลผู้ป่วยสูงอายุ รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ป่วยทุกอาการ รวมถึงงาน standby งาน event งานคอนเสิร์ต สารคดีต่างๆ และการแข่งขันกีฬาทุกๆประเภท
 
การบริการ
การบริการรถพยาบาล  เรามีทีมงานพยาบาลวิชาชีพ(RN)  พยาบาลเทคนิค(TN)  ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม (EMT) ให้บริการท่านดูแลท่านอย่างมืออาชีพ และปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
 
  อุปกรณ์การแพทย์
                     
มีอุปกรณ์เพียบพร้อมครบครัน สำหรับการเคลื่อนย้าย และการดูแลผู้ป่วย ตลอดในการเดินทาง
เช่น
- เครื่องช่วยหายใจ -  เครื่องปรับหยดน้ำเกลืออัตโนมัติ  -  เครื่องดููดเสมหะ -  เครื่องให้ออกซิเจน
 
- อุปกรณ์การทำแผล -  อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย -  กระเป๋ายา และอุปกรณ์การช่วยชีวิต ฯลฯ
 

 

การบริการรถพยาบาลของเราสะอาด  ปลอดเชื้อ  ปลอดภัย  เราบริการรับ - ส่งผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง 

เราให้บริการท่าน ดูแลท่านอย่างมืออาชีพ และบริการท่านด้วยความเต็มใจดุจญาติมิตรของเรา ไม่ว่าระยะทางใกล้ หรือ ระยะทางไกลเราพร้อมที่จะบริการและดูแลท่านครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการครับ ขอบคุณครับ

Personal Info

  • 092 509 1669
  • 88/22 ซ.บางศรีเมือง 19 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบรี Nonthaburi 11000
  • e-mail : arty_vit@live.com.

Facebook

 

Services

บริการ รถพยาบาล

บริการรับ - ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย รับผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยหาแพทย์ตามใบนัด ผู้ป่วยฟอกไตตามแพทย์นัด รับดูแลผู้ป่วยสูงอายุ รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ป่วยทุกอาการ รวมถึงงาน standby งาน event งานคอนเสิร์ต สารคดีต่างๆ และการแข่งขันกีฬาทุกๆประเภท

อุปกรณ์ครบครัน

มีอุปกรณ์เพียบพร้อมครบครัน สำหรับการเคลื่อนย้าย และการดูแลผู้ป่วย ตลอดในการเดินทาง เช่น ครื่องช่วยหายใจ, เครื่องปรับหยดน้ำเกลืออัตโนมัต, เครื่องดููดเสมหะ, เครื่องให้ออกซิเจน, อุปกรณ์การทำแผล, อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, กระเป๋ายา, และอุปกรณ์การช่วยชีวิต ฯลฯ

โดยมืออาชีพ

การบริการรถพยาบาล เรามีทีมงานพยาบาลวิชาชีพ(RN) พยาบาลเทคนิค(TN) ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม (EMT) ให้บริการท่านดูแลท่านอย่างมืออาชีพ และปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Contact

การบริการรถพยาบาล ( บริการตลอด 24 ชั่วโมง ) ติดต่อ โทร : 080-271-5119 และ 092-509-1669 (อาร์ต ครับ)     E-mail : arty_vit@live.com